Бизнес

  • Регистрация на юридическо лице (фирма)

  • Откриване на представителство на чуждестранна компания

  • Откриване на банкова сметка

  • Юридическо и счетоводно облсужване

  • Корпоративен данък

  • Кредитиране в български банки