Туризъм

Маркетинг и мениджмънт в туризма.

БГ Интернационал предлага следните улсуги в хотелиерството и ресторантьорството:
  • Изготвяне на финансови планове /бюджети/ за хотела и ресторанта за период от една до пет години.

  • Обучение и подготовка на персонала в хотела и ресторанта, за спазване на стандартите и правилата на обслужване. Петдневно обучение на персонала- рецепция, ресторант-маси- бюфет за закуска, обяди вечеря. “All inclusive”. Изготвяне на Протоколи и отчетност. Техники на сервиране и различни видове обслужване при “A la carte” . Обслужване и поддържане на бара

  • Консултации и помощ в организиране и провежданена дейноста на хотела и ресторанта.Квалификация, мотивация и опит на мениджърския екип. Изготвяне на структура на управление на обекта.

  • Изготвяне на менюта за ресторанта и баровете

  • Менажиране на апартаменти, студия идруги помещения в апартаментни хотели.

  • Организиране и провеждане на екскурзии и мероприятия.